Судебная реформа на службе бандитов и рейдеров

25/05/2018


 

 

Обращение Председателя Прогрессивной социалистической партии Украины к Председателю Верховного Суда Украины

 

Европейские реформы в украинском, майданном исполнении только порождают социально-экономические проблемы и вместо демократии создают тоталитарный, диктаторский режим. Особо кичились реформаторы судебной реформой и процедурой избрания высокопрофессиональных и независимых судей, прежде всего в высшие инстанции.

После рейдерского захвата помещения, арендованного нами у ООО «Сивер Украина» для центрального офиса ПСПУ, редакции партийной газеты «Досвітні огні» и ряда общественных организаций, который группа вооружённых людей во главе с А.Шатилиным осуществила 28.10.2016, полиция практически устранилась и от расследования преступления, и от осуществления процедуры возврата собственности. Полиция для этого требует конкретного решения суда в пользу законного владельца и добросовестных арендаторов.

Мы и подали в суд. Сама судебная процедура в суде первой инстанциии была очень длительной из-за противодействия рейдеров. Кроме этого они начали под любыми  предлогами срывать заседания в апелляционном суде (при том, что сами подают апелляционнные жалобы как в положенные сроки, так и после окончания апелляционного рассмотрения!)

Мало того,. что принятая  судебная  реформа по сути своими  механизмами защитила бандитов и рейдеров, так ещё и новое постановление Верховного Суда Украины от 25 апреля 2018 г. вообще их увело от какой-либо ответственности за неявку на  судебное заседание. Судьи оказались беззащитны! Что тогда говорить о нас,  о пострадавших  от  рук рейдеров!

  Вот почему и директор  предприятия  ООО «Сивер Украина», и Председатель ПСПУ были вынуждены за разъяснениями обратиться к Председателю Верховного Суда Украины.

Их обращение см  ниже.

Пресс-служба  ПСПУ

 

 

  Голові Касаційного  цивільного суд

  у складі Верховного Суду

 Гульку Борису Іванови

вул. П. Орлика, 4-А

м. Київ, 0104

 

Директора

    Товариства з обмеженою     

    відповідальністю «Сівер Україна

 код ЄДРПОУ 3211002

    Гонявчука Володимира Федоровича

   вул. П. Мирного, б. 27, кв. 51 

м. Київ, 01011  

 тел. +380-67-691-93-99; 

siverukraina@ukr.net

 

Головы

   Прогресивної соціалістичної

партії Україн

код ЄДРПОУ 00013

  Вітренко Наталії Михайлівн

 вул. Хрещатик 42 А, офіс 1

м. Київ, 0160

тел. +380-44-278-54-97

natalia-vitrenko@ukr.net

 

ЗАПИТ

про надання інформації (роз'яснення)

щодо правової позиції Верховного Суду

 

  

25 квітня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду ухвалив постанову у справі N 295/5011/15-ц (касаційне провадження N 61-1125св17), у якій висловив правову позицію про те, що розгляд справи за відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та безумовною підставою для скасування судового рішення.

У вказаній Постанові від 25.04.2018 р. Верховний Суд, зокрема, зазначив, що відповідно до ч.5 ст. 74 ЦПК України 2004 року судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендовани\ листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення  відповідним  учасникам  цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку. Таким чином, про належне повідомлення особи про час і місце розгляду справи у цьому випадку може свідчити лише розписка та належна фіксація її вручення.

Крім того, у Постанові від 25.04.2018 р. наведений висновок колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду, що у контексті обставин справи N 295/5011/15-ц «...висновок апеляційного суду про те, що відповідачі свідомо не отримували повістки, реалізуючи своє диспозитивне право на участь у справі, був би правильним лише у разі, якщо було б доведено, що відповідачі, знаючи, що на їх адресу надійшов рекомендований лист з суду, не отримували його. Проте таких обставин судом не установлено». Також Верховний Суд наголосив на тому, що відповідно до п.1 ч.3 та 4 ст. 411 ЦПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 416 чинного ЦПК України у постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об’єднана палата, що передала справу на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати.

Згідно приписів ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Враховуючи викладене вище, суди першої та апеляційної інстанцій на підставі ст.ст. 128, 130, 411 ЦПК України з врахуванням зазначеної правової позиції Верховного Суду раз за разом відкладають розгляд справи у разі, якщо у судовому засіданні з’ясовується, що в матеріалах справи відсутні докази належного повідомлення про дату, час і місце судового засідання будь-кого з учасників справи, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи яких є відомим.

Наведемо конкретний приклад. У провадженні Апеляційного суду м. Києва перебуває справа N 761/44652/16-ц (апеляційне провадження N 22-ц/796/2068/2018, головуючий суддя – Гаращенко Д.Р.) за апеляційною скаргою Бойко Максима Федоровича, Шатіліної Світлани Василівни на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2017 року у справі N 761/44652/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сівер Україна" (далі – ТОВ "Сівер Україна") до Шатіліна Андрія Едуардовича, Шатіліної Світлани Василівни, Бойко Максима Федоровича, Федана Костянтина Івановича, Білеуша Олександра Вадимовича, третя особа на боці відповідачів: благодійна організація «Благодійний фонд «Християнський», третя особа на боці позивача: Прогресивна соціалістична партія України про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Дане апеляційне провадження було відкрите ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23.02.2018 р., розгляд справи було призначено судом на 14 березня 2018 року.

З 14 березня 2018 року по теперішній час, протягом двох з половиною місяців вказаний судовий розгляд навіть і не розпочався, оскільки суд апеляційної інстанції був вимушений чотири рази відкладати розгляд справи у зв’язку з неявкою апелянтів Бойко М.Ф. та Шатіліної С.В. або їхніх представників та відсутністю в матеріалах справи доказів того, що ці учасники справи були належним чином повідомлені про дату, час і місце відповідного судового засідання.

За таких обставин, ми – Голова Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталія Вітренко та директор ТОВ "Сівер Україна" Володимир Гонявчук – звертаємося до Вас як до Голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за роз’ясненням щодо правових механізмів виходу з описаної вище ситуації з тим, щоб ми як учасники справи мали змогу реалізувати своє право на доступ до суду та справедливий суд, гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 55 Конституції України, ст. 2, 10, ч. 2 ст. 12 ЦПК України, та свої процесуальні права

Просимо Вас роз’яснити наступне.

1. Як має діяти суд, враховуючи правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 25.04.2018 р. у справі N 295/5011/15-ц, у ситуації, коли свідоме ухилення будь-кого з учасників справи від одержання судової повістки, а також неповернення відділенням поштового зв’язку такої повістки з відміткою про причини її невручення адресату фактично унеможливлює розгляд справи?

2. Яким чином у зазначеній вище ситуації суд має забезпечити дотримання принципу верховенства права, основних засад судочинства, в тому числі гарантії права інших учасників справи (які добросовісно виконують свої процесуальні обов’язки) на доступ до суду і справедливий розгляд спору компетентним судом у розумний строк, закріплені ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, практикою Європейського суду з прав людини, ст. 55 Конституції України, ст. 2, 10, ч. 2 ст. 12 ЦПК України?

3. Яким чином у зазначеній вище ситуації учасники справи, які присутні в судовому засіданні, можуть захистити свої гарантовані ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 55 Конституції України права на судовий захист і повною мірою реалізувати свої процесуальні права в ході судового розгляду справи, якщо ці права фактично знівельовані внаслідок зловживання процесуальними правами з боку тих учасників справи, які ухиляються від отримання судових повісток? І більше того, у даному конкретному випадку, на нашу думку, дані учасники справи мають домовленість з працівниками відділення поштового зв’язку про те, щоб останні не направляли на адресу суду відповідні рекомендовані повідомлення з відміткою про причини невручення повістки адресату.   

 

Наперед вдячні за відповідь,

З повагою,

Директор ТОВ "Сівер Україна"      В.Ф. Гонявчук

 

Голова ПСПУ                                     Н.М. Вітренко

 

 

25 травня 2018 року 


Распечатать статью 
индекс 01001, г. Киев ул. Крещатик 42-А, офис 13, телефон/факс 483-32-57
Электронная почта: natalia-vitrenko@ukr.net. Мобильный телефон: +380676919398
Пресс-cлужба ПСПУ
Электронная почта: press@vitrenko.org, pspu-post@ukr.net телефон/факс (044) 489-58-95