Витренко требует опровержения лжи! / Vitrenko demands refutation of the lies!

09/02/2017


Редакції сайту «Главком»

 

В зв′язку з тим, що 04.02.2017 вами була надрукована стаття «Суд арештував майно організації, яку очолює Вітренко: підозрюють у посяганні на цілісність України» в якій знаходиться неправдива інформація, що підриває мою честь, гідність і ділову репутацію і дискредитує очолювану мною жіночу організацію, вимагаю надрукування спростування, текст якого надсилаю.

 

Наталія Вітренко

 

 

 

 

Спростування

 

Інтернет сайт «Главком» спростовує інформацію, що надана 04.02.2017 в статті під назвою «Суд арештував майно організації, яку очолює Вітренко: підозрюють у посяганні на цілісність України» і фото Наталії Вітренко.

 

Стаття є неправдивою, такою, що паплюжить честь, гідність та ділову репутацію лідера Прогресивної соціалістичної партії України, Голови Всеукраїнської громадської жіночої організації «Дар життя», народного депутата України 2 і 3 скликання, двічі кандидата в президенти України, доктора економічних наук Наталії Михайлівни Вітренко.

 

Як в назві статті, так і в її тексті стверджується, що Печерський районний суд м.Києва 23.01.2017 наклав арешт на майно ВГЖО «Дар життя». Тобто матеріал подається таким чином, ніби то арештоване майно точно належить даній організації. В контексті з подальшою інформацією арешт майна подається як доказ того, що ВГЖО «Дар життя» на чолі з Наталією Вітренко здійснює зазіхання  на територіальну цілісність України в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України.

 

Фальшивкою, неправдивою інформацією є те, що вказаним в статті рішенням суду було арештоване майно ВГЖО «Дар життя». Ані в дійсності, ані в рішенні суду такого факту не було, а відповідно арештовані чужі речі не можуть свідчити про злочинну діяльність жіночої організації під керівництвом Н.Вітренко.

 

Правда полягає в тому, що протягом майже трьох років з моменту відкриття вищевказаного кримінального провадження, досі не зібрані і не можуть бути зібраними будь-які належні докази про підготовку та здійснення будь-яких дій з боку ВГЖО «Дар життя» по зазіханню на територіальну цілісність України. Наталія Вітренко в 2014 році двічі давала свідчення слідчим СБУ, а також надала всі документи, які є безперечними доказами того, що жіноча організація «Дар життя» планувала здійснювати законну правозахисну діяльність в Україні, а ніщо інше. Багаторазово Н.Вітренко давала публічні роз′яснення з цього питання.

 

Не зважаючи на свідчення та надані СБУ докази, кримінальне провадження не закривається, а продовжується перекручення дійсних намірів жіночої організації «Дар життя» здійснити правозахисну діяльність, у тяжке кримінальне правопорушення.

 

Наталія Вітренко вважає, що мета цих дій СБУ і прокуратури – це політична репресія, дискредитація її в очах суспільства як кримінального злочинця.

 

Надрукована стаття фактично реалізує політику дискредитації і травлі Н.Вітренко, тому редакція сайта «Главком» спростовує інформацію про те, що Печерський районний суд м.Києва ухвалою від 23.01.2017 наклав арешт на майно ВГЖО «Дар життя» в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність/недоторканість України»).

 

 

 

9 February 2017

 

To the editors of Glavcom (website):

 

In connection with your publication on Feb. 4, 2017 of the article "Court seizes property of organization headed by Vitrenko: infringement on the territorial integrity of Ukraine suspected," which contains false information impugning my honor, dignity and business reputation, and discrediting the women’s organization I head, I demand publication of the retraction provided below.

Natalia Vitrenko

 

Retraction (draft)

 

The website Glavcom retracts the information presented Feb. 4, 2017 in the article titled "Court seizes property of organization headed by Vitrenko: infringement of the territorial integrity of Ukraine suspected" and accompanied by a photograph of Natalia Vitrenko.

The article was false, and impugns the honor, dignity and business reputation of the leader of the Progressive Socialist Party of Ukraine, Chairman of the All-Ukraine Women’s Organization (AUWO) Gift of Life (Dar Zhizni), People’s Deputy of Ukraine in the 2nd and 3rd convocations, two-time candidate for the Presidency of Ukraine, Doctor of Economics Natalia Mikhailovna Vitrenko.

Both the title of the article and its text affirm that the Pechersky District Court of Kyiv on Jan. 23, 2017 seized property of the AUWO Gift of Life. The article thus suggests that the seized property definitely belongs to this organization. In context with additional information given, the seizure of property is presented as evidence that the AUWO Gift of Life, headed by Natalia Vitrenko is infringing the territorial integrity of Ukraine, under a criminal case based on Part 2, Article 15 and Part 2, Article 110 of the Criminal Code of Ukraine.

It is a falsehood and incorrect information, to say that the court decision mentioned in the article mandated the seizure of property of the AUWO Gift of Life. Since no such fact exists either in reality or in the court’s decision, the objects seized, which belong to somebody else, cannot be evidence of criminal activity by the women’s organization led by N. Vitrenko.

The truth is that during the three years since the opening of the aforementioned criminal case, and to this day, no evidence has been gathered, nor could it have been, to demonstrate any actions prepared or committed by the AUWO Gift of Life for the purpose of infringing the territorial integrity of Ukraine. In 2014 Natalia Vitrenko twice testified to Ukraine Security Service (SBU) investigators, and provided all relevant documents, serving as irrefutable proof that the women’s organization Gift of Life was planning to carry out lawful human rights defense activities in Ukraine, and nothing else. Vitrenko has explained this matter in public many times.

Despite this testimony and the proofs provided to the SBU, the criminal case has not been closed. Instead, there is a continuing distortion of the true intentions of the women’s organization Gift of Life to carry out human rights defense activity, calling this a crime instead.

Natalia Vitrenko believes that the purpose of these actions by the SBU and the prosecutors is political repression and to discredit her in the eyes of the public as a criminal.

Since the published article effectively implemented a policy of discrediting and slandering Vitrenko, the editors of the Glavcom site hereby retract the information stated, that the Pechersky District Court of Kyiv issued a ruling on Jan. 23, 2017 that property of the AUWO Gift of Life should be seized under a criminal case based on evidence of crimes covered in Part 2, Article 15 and Part 2, Article 110 of the Criminal Code of Ukraine ("Infringement of the Territorial Integrity/Inviolability of Ukraine").

 


 
индекс 01001, г. Киев ул. Крещатик 42-А, офис 13, телефон/факс 483-32-57
Электронная почта: natalia-vitrenko@ukr.net. Мобильный телефон: +380637463033
Пресс-cлужба ПСПУ
Электронная почта: press@vitrenko.org, pspu-post@ukr.net телефон/факс (044) 489-58-95